Ski Areas

Most Predicted Snow at Ski Areas in the US

?
 1. 20¾"Snowbird
 2. 20¾"Alta
 3. 19¼"Snow Valley Mountain Resort
 4. 18"Snow Summit
 5. 17¾"Kendall Mountain
 6. Solitude
 7. Squaw Valley
 8. Mount Baldy Ski Lifts
 9. Telluride Ski Resort
 10. Sky Tavern Ski Area
 11. China Peak
 12. Keyes Peak
 13. Whaleback
 14. Kirkwood
 15. Snowbasin
 16. 15"Arizona Snowbowl
 17. Brian Head
 18. Mount Ashland
 19. Monarch Ski Area
 20. 14"Durango Mountain Resort
 21. 14"June Mountain
 22. Sundance
 23. Greek Peak
 24. Sunlight Mountain Resort
 25. Snowshoe Mountain

What is this?

These are the ski areas with the highest predicted snowfall in the country. This is just predicted snowfall, it doesn't take into account the snow that's already fallen.